KEWAJIBAN BAGI SETIAP INDIVIDU

Tutup Tahun dengan Bayar Zakat Perdagangan
OlehSUMEMBAYAR zakat perdagangan merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang telah mencapai nishab penghasilan selama satu tahun dengan syarat, usaha yang dimiliki sudah berjalan satu tahun. Hal ini sebagaimana aturan dalam syari’at zakat.


Kewajiban atas zakat perdagangan ini berlandaskan pada firman Allah, yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267)

Dalam menerangkan bab zakat, Imam Bukhori menjelaskan dalam kitab shahihnya dengan mengatakan :??? ???????? ????????? ??????????????, “Bab: Zakat hasil usaha dan tijaroh (perdagangan), kemudian beliau mengutip surah Al-Baqarah ayat 267.

Bagi para pengusaha hendaknya memperhatikan kewajiban ini dan menghitung penghasilan usahanya apakah sudah mencapai nishab sebesar 85 gram emas setahun, atau belum? Jika sudah, ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan untuk hartanya.

Selain mendapatkan keberkahan dan kesucian dalam harta usaha, juga akan sangat membantu para mustahik untuk mendapatkan penyaluran zakat dari para pengusaha muslim untuk turut sama-sama berkembang melalui program pemberdayaan yang dilakukan oleh para Amil Zakat.

Meski kondisi ekonomi yang kian kurang stabil saat ini terbilang mengkhawatirkan bagi pelaku usaha, namun jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat maka kewajiban tersebut hendaknya segera ditunaikan. Semoga keberkahan akan meliputi usaha kita. Amin.(ny)

 

 

BEZ News Letter