"Sampaikan kepedulian bagi Pendidikan Anak Indonesia, dengan menjadi Donatur Beasiswa Cerdas"
Pedagang Tilam Kapas
Written by swadaya   
Thursday, 12 January 2012 12:30
Pak Ajo, begitu beliau akrab disapa. Keseharian seorang Pak Ajo yang bernama lengkap Syamsuardi ini adalah berdagang tilam kapas  keliling dengan menggunakan sepeda tuanya. “Dari usaha sederhana inilah saya membangun kehidupan saya dan keluarga, bahkan untuk menyekolahkan anak-anak. Alhamdulillah, keluarga tetap merasa cukup walaupun penghasilan saya sangat pas-pasan.” Papar lelaki berusia 60-an ini kepada tim survey LAZ Swadaya Ummah ketika mendatangi kediamannya pada hari kamis tepatnya pada tanggal 27 November 2010 di Jalan Karya masa, Tarai bangun Kampar.

    Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah menerima surat permohonan bantuan dari Pak Ajo pada 25 Desember 2010 lalu. Untuk menanggapi surat permohonan tersebut, LAZ Swadaya Ummah mengadakan survey dan menyatakan kesediaan lembaga membantu keluarga Pak Ajo dengan harapan bantuan tersebut dapat menjadi tambahan  modal bagi Pak Ajo untuk membuka sebuah kios kecil di samping rumahnya. Hal ini ia lakukan agar dagangan tilam kapas miliknya dapat dipasarkan oleh istri maupun anak-anaknya dengan cara menunggui pelanggan di kios. Sedangkan Pak Ajo tetap akan memasarkan dagangannya dengan menggunakan sepeda dan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain.

    LAZ Swadaya Ummah telah membentuk sebuah program baru yang disebut dengan program UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) dengan tujuan menyalurkan bantuan berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga (Qardhul hasan) untuk masyarakat Muslim yang menjalankan industri mikro. Pak Ajo merupakan salah seorang yang telah mendapatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha penjualan tilam kapas yang telah ditekuninya sekitar 20 tahun ini.

    “Selama ini saya berjualan tilam kapas ini dengan menjajakannya dari satu gang ke gang yang lain. Kendaraan saya satu-satunya hanya sepeda tua ini. Saya berharap dengan adanya pinjaman modal usaha yang akan diberikan oleh LAZ Swadaya Ummah, insya Allah akan sangat membantu saya untuk membuka tempat jualan atau kios kecil di dekat rumah saya agar kios tersebut ditungguin oleh istri maupun anak-anak saya, sedangkan saya tetap akan berjualan seperti semula, yaitu menjajakan dagangan dengan cara berkeliling.” Ungkap seorang ayah beranak 5 orang ini dengan penuh semangat.

    Akhirnya setelah mendapat bantuan dari LAZ Swadaya Ummah, Pak Ajo telah berhasil membuka sebuah kios kecil di depan rumahnya ( lihat dokumentasi 001). “Terima kasih saya ucapkan kepada para pengurus LAZ Swadaya Ummah yang telah memberikan bantuan pinjaman modal kepada saya sehingga usaha ini dapat dikembangkan sesuai dengan harapan saya dan keluarga sebelumnya.” Ucap Pak Ajo dengan  segaris senyum di wajahnya.

    Keinginan Pak Ajo untuk tetap berusaha masih terpancar terang di wajah tirusnya yang telah lelah dimakan usia. Semoga dengan adanya bantuan sederhana dari LAZ Swadaya Ummah dapat meringankan beban bagi Pak Ajo dan keluarganya serta usaha beliau semakin diberkahi oleh Allah SWT. Amin.
 

BEZ News Letter